VIKTIG INFORMATION OM
ÅRSMÖTET 2020!

Rasklubben planlägger att inom en snar framtid hålla ett ”Förenklat årsmöte via webben”, som kommer hållas via SKK.

Då det inte finns någon valberedning i Rasklubben, kommer revisorerna Åsa Malmström och Charlotta Mellin att gå in som valberedning, för att förbereda allt inför årsmötet.

Samtliga poster i styrelsen, förutom kassör, kommer behöva tillsättas.
Även revisorer, revisorssuppleant och valberedning kommer behöva tillsättas.

Vill man nominera någon till styrelsen, som måste vara tillfrågad och ha accepterat, kontakta revisor Åsa Malmström

För att kunna rösta på årsmötet måste alla medlemmar senast 24/5 skicka in sin e-post adress till kassör Carina Mörkstedt Persson.

För att kunna rösta måste medlemskap vara betalt vid månadsskiftet före årsmötet!

Handlingar som kommer behandlas på årsmötet kommer läggas ut på hemsidan 14 dagar före årsmötet.

För att läsa om hur årsmötet kommer gå till läs PDF-dokument nedan eller på SKK.

Styrelsen