KONTAKTPERSONER

Vill du arrangera någon aktivitet i rasklubbens namn? Kontakta då styrelsen! Aktivitetsförslaget ska vara styrelsen till handa minst 3 v innan det tilltänkta aktivitetsdagen, skriv även vem som arrangerar, var det ska äga rum och vad aktiviteten ska innehålla.


Klubben har inte längre aktivitetsansvariga, men istället kontaktperson/-er för de olika aktivitetsgrenarna! Är du intresserad av att vara kontaktperson för någon gren, kontakta styrelsen.


Kontaktpersoner
Agility: Susanne Streltzer, suddesanne(a)yahoo.se
Freestyle: Vakant
Lydnad: Vakant
Rallylydnad: Karoline Lindahl, karro_barro71(a)yahoo.se
Viltspår: Mats Ståhl, ledamot(a)foxterrierklubben.com