STYRELSEN 2017 & ÖVRIGA POSTER

Ordförande
Marianne Jonsson-Hall
Hasselvägen 1
862 34 Kvissleby
Tel: 0703-98 62 67
Mail: ordforande(a)foxterrierklubben.com
Vice ordförande
Carina Lundgren
Transistorgränd 4
931 50 Skellefteå
Tel: 0910-88299, 0761-30 71 91
Mail: viceordforande(a)foxterrierklubben.com
Sekreterare
Björn Einarsson
Gamla Landsvägen 29 C
686 95 Västra Ämtervik
Tel: 0738-10 80 90
Mail: sekreterare(a)foxterrierklubben.com
Kassör
Annika Larsson
Klockarevägen 7
284 33 Perstorp
Tel: 0435-770461, 0702-309076
Mail: kassor(a)foxterrierklubben.com
Ledamot
Vakant
Mail: ledamot(a)foxterrierklubben.com
1:a suppleant
Jerker Andersson
Hjärtared 101
523 94 Tvärred
Tel: 0702-991125
Mail: suppleant1(a)foxterrierklubben.com
2:a suppleant
Krister Olander Lindblom
Ekebyvägen 612
255 92 Helsingborg
Tel: 0736- 52 67 88
Mail: suppleant2(a)foxterrierklubben.com
Revisorer
Martin Hansson
Vänortsgatan 53
752 64 Uppsala
Tel: 0706-00 45 37
Valphänvisare
Ann Pettersson
Vings Gård
523 98 Hökerum
Tel: 0702-518098
Mail: valphanvisare(a)foxterrierklubben.com
Kontaktpersoner:
Avel: Carina Lundgrena
Utställning: Björn Einarsson
Jakt: Jerker Anderssona
Viltspår: Marianne Jonsson-Hall
Bruks/Lydnad/Agility: Birgitta Wenzer
Revisorsuppleant
Valberedning
Kontaktpersoner
Lydnad, Brukslydnad och NoseWork: Birgitta Wenzer, birgitta@flian.se

Agility: Susanne Streltzer, suddesanne@yahoo.com

Rallylydnad: Karoline Lindahl, karro_barro71@yahoo.se

Freestyle: vakant

Viltspår: vakant

Materialförvaltare
Återkommer med uppgifter

Prisförvaltare
Återkommer med uppgifter

Webbmaster
Elisabet Kinnby
Mail: webbmaster(a)foxterrierklubben.com

Redaktör Släthåret
Annika Larsson
Mail: tidningen(a)foxterrierklubben.com