GRYTJAKT

Grytjaktsprov via SvTek
Jaktprovsberättelse + x-protokoll skickas till vår provsekreterare Marianne Johnsson-Hall (jarvsostigen(a)hotmail.com) inom 7 dagar efter provet.
Provavg 200 kr sätts in på vårt konto Plusgiro 967057-1 eller Bankgiro 308-3557.


Den släthåriga foxterrier är en hund som från början framavlades för att vara en estetiskt tilltalande grythund. Grytarbete kräver att hunden använder sin hjärna, och det är troligtvis därför som den släthåriga foxterriern är en mycket intelligent hund.

Jakt på räv är den vanligaste jakten med foxterriern och aveln inriktas i huvudsak på rävsprängare. Här kommer dess goda rörlighet och relativt höga skärpa väl till pass. För att fullgöra sina uppgifter vid jakt på vilt under jord ställs höga krav på hundarnas mentala och fysiska egenskaper. De jagande foxterrierna har mod, rovdjursskärpa, samt mycket god jaktlust. Förutom grytjakten fungerar den också bra som stötande och kortdrivare på rådjur, minkjakt, eftersök, m.m.


UPPROP TILL ALLA GRYTJÄGARE MED FOXTERRIER
Fler och fler grytjägare jagar med foxterrier och vi i rasklubben vill gärna ha er som medlemmar. Tänk på att det endast är som medlem i rasklubben du kan vara med och påverka den jagande foxens framtid och vidare utveckling som grythund. Du har dessutom som medlem rätt att starta på Grythundklubbens och Taxklubbens grytprov. Du kan också få tips och råd inför utställningar av klubbens medlemmar. /Jaktkommittén


Mer information om träning, provformer och provdatum hittar du hos Svenska Grythundklubben.


Jaktprov i naturgryt!
Släthårsfox med godkänt anlagsprov kvalitet 1 erbjuds jaktprovsmöjligheter i vissa områden. Hunden ska vara väl injagad och medlemskap i rasklubben eller motsvarande godkänd klubb krävs. Kontakta Mats Ståhl på 0470-63996 eller Micke Bråtner på 0707-54 76 74.


Om du är intresserad av den släthåriga foxterriern som en grythund tänk då på att hunden kommer från en uppfödare som föder upp i första hand grythundar från dokumenterade grythundslinjer. De uppfödare som mera riktar in sig på jakt är markerade i uppfödarlistan.


Regler för grythundsarbete


Grytträning i Axvall 2015-05-23 Jaktprovsberättelser 2013 - 2014-04-15

Jaktprovsberättelser 2014-08 - 2014-12 NY!

Jaktprovsberättelser 2015 NY!

Foxterriern Furia
Grytprovshelg i Esperyd Resultat från Klubbens grytprov:
Foxterriern My Rengsjö 2011
På jakt med Fantas ättlingar Axwall 2011
Mårdhundsjakt i Finland Resultat 2009
Jakt i Töreboda Resultat 2008
Krönika
Jämförelse av svensk och finsk jakt
Jaktträff i Sävsjö och Kinna