Medlemskap

Som fullbetalande medlem i Rasklubb för Släthårig Foxterrier får du delta i klubbens aktiviteter samt får klubbtidningen ‘Släthåret‘ fyra gånger per år. Återkommande varje år är rasklubbens egen utställning, Rasspecialen.

Tänk på att meddela evt adressändringar till kassören så att ni får ‘Släthåret’.

Medlemsavgifter
Fullbetalande: 200 kr
Utländskt medlemskap: 275 kr
Skänkt medlemskap: 100 kr
Skänkt utländskt medlemskap: 150 kr
Familjemedlemskap: 50 kr

Medlemsavgiften betalas in på PG 967057-1 eller BG 308-3557.

OBS! Tänk på att ange namn och adress på medlemmen vid inbetalningen!

Medlemsavgiften betalas per kalenderår, och måste vara erlagd före årsmötet för att ge rösträtt.

Som medlem i Rasklubb för Släthårig Foxterrier får du gratis hänvisning till uppfödarlistan, valplistan och omplaceringslistan, enligt ändrade regler fr.o.m. årsmötet 2014-05-25.

Skänkt medlemskap
Detta är ett prova-på-medlemskap. Denna typ av medlemskap kan endast skänkas i samband med köp eller omplacering av en hund. Uppfödare kan med fördel skänka medlemskap till sina valpköpare i samband med valpförsäljning. Avsikten är att så många som möjligt blir medlemmar i Rasklubben och få klubbtidningen där de kan läsa om och delta i rasklubbens aktiviteter. Skänkta medlemskap ska meddelas klubbens kassör, eftersom det är kassören som har hand om medlemslistan. Medlemskapet gäller fr.o.m. betalningsdag och året ut.

Familjemedlemskap
Familjemedlemmar som bor på samma adress som en fullbetalande medlem kan bli medlemmar i rasklubben till en lägre kostnad, ett sk familjemedlemskap. Klubbens medlemstidning skickas enbart ut till fullbetalande medlemmar. I övrigt är familjemedlemskapet ett fullvärdigt medlemskap. Familjemedlemskap gäller fr.o.m. betalningsdag och året ut.