Styrelsen

Styrelsen 2018

Ordförande
Christina Daniels
Ljungvägen 5, 342 60 Moheda
Tel: 0702-685643
Mail: ordforande@foxterrierklubben.com
Ledamot Vice ordförande
Helena Peterzens
Flötevägen 8, 434 92 Vallda
Tel: 0702-284947
Mail: viceordforande@foxterrierklubben.com
Sekreterare (adjungerande)
Ingrid Olsson
Tel: 070-6793422
Mail: cockerfox@gmail.com
Kassör
Christina Daniels
Betalningsmotagare och fakturabetalare
Mail: kassor@foxterrierklubben.com
Vakant
Ledamot fyllnadsval
Lotta Fogelström
Sandövägen 588, 434 93 Vallda
Tel: 0706-282752
Mail: ledamot@foxterrierklubben.com
1:a suppleant
Krister Olander Lindblom
Ekebyvägen 612, 255 92 Helsingborg
Tel: 0736- 52 67 88
Mail: suppleant1@foxterrierklubben.com
2:a suppleant
vakant

Övriga poster

Revisorer
Johan Halsema
Norra Kedum Gröneberg 4, 531 97 Lidköping
Tel: 0510-722 10, 0730-385571
Martin Hansson
Vänortsgatan 53, 752 64 Uppsala
Tel: 0706-00 45 37
Revisorsuppleant
Åsa Malmström
Tel: 0704-836002
Mail: asa.malmstrom@hotmail.com
Valberedning
Vakant
Valphänvisare
se hemsidan under valpar
Materialförvaltare
Styrelsen
Prisförvaltare
Styrelsen
Redaktör Släthåret
Olga Forlicz
Mail: okforlicz@gmail.com