Styrelsen

Styrelsen 2019

Ordförande
Christina Daniels
Ljungvägen 5, 342 60 Moheda
Tel: 0702-685643
Mail: c-hr-dan@hotmail.com
Vice ordförande
Helena Peterzens
Flötevägen 8, 434 92 Vallda
Tel: 0702-284947
Mail: helenapeterzens@hotmail.com
Kassör
Carina Mörkstedt Persson
Fågelvägen 24, 246 32 LÖDDEKÖPINGE
Tel: 0709-85 04 50
Mail: cina.morkstedt@gmail.com
Sekreterare
Jeanette Malm – adjungerande
Majstångsvägen 5, 302 60 HALMSTAD
Tel: 0704-45 29 18
jeamalm62@gmail.com
Ledamot
Krister Olander-Lindblom – adjungerande
Ekebyvägen 612, 255 92 HELSINGBORG
Tel: 0736-52 67 88
krister@rottrivers.se
Suppleant 1
Lotta Fogelström
Sandövägen 588, 434 93 Vallda
Tel: 0706-282752
Mail: lotta.fogelstrom1960@gmail.com
Suppleant 2
Lena Bertilsson
Gustavstorpsvägen 298, 375 91 MÖRRUM
Tel: 0707-18 07 93
Mail: busalizas@yahoo.se

Revisorer
Charlotta Mellin
Tel: 0706-78 57 63
Mail: rollicks@telia.com
Åsa Malmström
Tel: 0704-83 60 02
Mail: asa.malmstrom@hotmail.com
Revisorsuppleant
Johan Norgren
Tel: 0707-41 24 74
Mail:  johannorgen1911@gmail.com
 
VALBEREDNING
Sammankallande:
Marie Ansas
Vassmustavägen 69, 349 34 ONSALA
Tel: 0733-26 10 63
e-post: marie.ansas@gmail.com
Therese Wallberg
Gällingevägen 304, 439 74 FJÄRÅS
Tel: 0739-68 16 65
Mail: theresewallberg@hotmail.com
vakant
Valphänvisare
se hemsidan under valpar
Materialförvaltare
Styrelsen
Prisförvaltare
Styrelsen
Redaktör Släthåret
Olga Forlicz
Mail: okforlicz@gmail.com