Organisation

Styrelsen 2017

Ordförande
Marianne Jonsson-Hall
Hasselvägen 1, 862 34 Kvissleby
Tel: 0703-98 62 67
Mail: ordforande(a)foxterrierklubben.com

Vice ordförande
Carina Lundgren
Transistorgränd 4, 931 50 Skellefteå
Tel: 0910-88299, 0761-30 71 91
Mail: viceordforande(a)foxterrierklubben.com

Sekreterare
Björn Einarsson
Gamla Landsvägen 29 C, 686 95 Västra Ämtervik
Tel: 0738-10 80 90
Mail: sekreterare(a)foxterrierklubben.com

Kassör
Annika Larsson
Klockarevägen 7, 284 33 Perstorp
Tel: 0435-770461, 0702-309076
Mail: kassor(a)foxterrierklubben.com

Ledamot
Vakant
Mail: ledamot(a)foxterrierklubben.com

1:a suppleant
Jerker Andersson
Hjärtared 101, 523 94 Tvärred
Tel: 0702-991125
Mail: suppleant1(a)foxterrierklubben.com

2:a suppleant
Krister Olander Lindblom
Ekebyvägen 612, 255 92 Helsingborg
Tel: 0736- 52 67 88
Mail: suppleant2(a)foxterrierklubben.com

Övriga poster

Revisorer
Martin Hansson
Vänortsgatan 53, 752 64 Uppsala
Tel: 0706-00 45 37

Revisorsuppleant
Återkommer med uppgifter

Valberedning
Återkommer med uppgifter

Valphänvisare
Ann Pettersson
Vings Gård, 523 98 Hökerum
Tel: 0702-518098
Mail: valphanvisare(a)foxterrierklubben.com

Materialförvaltare
Återkommer med uppgifter

Prisförvaltare
Återkommer med uppgifter

Webbmaster
Elisabet Kinnby
Mail: webbmaster(a)foxterrierklubben.com

Redaktör Släthåret
Annika Larsson
Mail: tidningen(a)foxterrierklubben.com