Specialen 2019

Välkommen till vår Officiella Rasspecial 2019!

Huvudsponsor

Datum: lördagen 25 maj
Plats: Tånga Hed, Vårgårda
Domare: Vladimir Hutěčka, Tjeckien kennel Tuskulum

Utställningen hålls enligt SKKs regler.

Här hittar du PM (*.pdf)

Viktigt att samtliga uppgifter står med på anmälan
Katalog ingår i anmälningsavgiften 1st/utställare. Upplysningar lämnas av Marie Gavik tel: 070-593 61 16

Klassindelning:

Valpklass 1: 4-6 månader 250:-
Valpklass 2: 6-9 månader 250:-
Juniorklass: 9-18 månader 375:-
Unghundsklass: 15-24 månader 375:-
Bruksklass: 15 månader och äldre 375:-
Öppen klass: 15 månader och äldre, öppen även för utländska Champions 375:-
Championklass: Utställningschampions öppen även för utländska Champions 375:-
Veteranklass: 8 år och äldre 250:-

Anmälningsavgiften betalas till klubbens bankgiro: 308-3557 lägg in i fet stil.

Uppfödarklass samt avelsklass anmäler man inte till, det sker automatiskt.

OBS! Tänk på att anmäla i rätt klass då klassbyte numera inte är tillåtet vid felanmälan.

För utländska medlemmar gäller att ägaren till anmäld hund skall vara medlem i sitt lands kennelklubb.

För boende: www.tangahed.se