Medlemskap

För att få in fler nya medlemmar i Rasklubben inför vi nu under resten av året ett PROVA-PÅ-medlemskap för 100 kronor, som kan insättas på postgiro 96 70 57-1, kom ihåg ange namn, adress, postadress och e-postadress!
 
Det kan gälla valpköpare och andra intresserade av vår härliga ras, alla är hjärtligt välkomna!
 
Vi tar även emot utländska medlemmar under denna tid!

Som fullbetalande medlem i Rasklubb för Släthårig Foxterrier får du delta i klubbens aktiviteter samt får klubbtidningen ’Släthåret’ fyra gånger per år. Återkommande varje år är rasklubbens egen utställning, Rasspecialen.

Tänk på att meddela eventuella adressändringar till kassören så att ni får ’Släthåret’.

Medlemsavgifter
Fullbetalande: 250 kr
Utländskt medlemskap: 325 kr
Familjemedlemskap: 100 kr

Medlemsavgiften betalas in på PG 967057-1 eller BG 308-3557.

OBS! Tänk på att ange namn och adress på medlemmen vid inbetalningen!

Medlemsavgiften betalas per kalenderår, och måste vara erlagd före årsmötet för att ge rösträtt.

Som medlem i Rasklubb för Släthårig Foxterrier får du gratis hänvisning till uppfödarlistan, valplistan och omplaceringslistan, enligt ändrade regler fr.o.m. årsmötet 2014-05-25.

Familjemedlemskap
Familjemedlemmar som bor på samma adress som en fullbetalande medlem kan bli medlemmar i rasklubben till en lägre kostnad, ett sk familjemedlemskap. Klubbens medlemstidning skickas enbart ut till fullbetalande medlemmar. I övrigt är familjemedlemskapet ett fullvärdigt medlemskap. Familjemedlemskap gäller fr.o.m. betalningsdag och året ut.

Information om GPDR

GPDR är ett nytt dataregelverk som skall ersätta den tidigare regeln PUL. Denna förändring träder i kraft den 25 maj 2018. Denna regeländring är beslutad av EU och måste genomföras.
Det betyder att vi inte kan föra register med mera hur som helst, när vi kontaktar er som medlemmar. Inte heller i kontakter med myndigheter och andra.
De register över våra medlemmar som vi sparar är bara för att få ut information till er och vi vill bara klargöra några saker.

  1. Kontaktuppgifter sparas bara för information och utskick av vår tidning.
  2. Kontaktuppgifter används inte i reklamsyfte
  3. Kontaktuppgifter säljs inte vidare
  4. Vid eventuellt avslutande av medlemskap i klubben raderas kontaktuppgifterna
  5. Trots denna förändring hoppas vi att få er tillåtelse att spara era kontaktuppgifter
    för de behov som redovisats här ovan
  6. Kontakta kassören om ni vill ha era kontaktuppgifter raderade