Regler

Regler för annonsering på rasklubbens hemsida

För att få vara med på uppfödarlistan, annonsera en valpkull eller en vuxen hund till salu/omplacering eller få ha med sin hund på hanhundslistan gäller följande:

 • Ägaren ska vara fullbetalande medlem i rasklubben.
 • Ägaren ska följa SKKs grundregler.

Kostnad: Som medlem i rasklubben får man gratis hänvisning till uppfödarlistan, valplistan och omplaceringslistan. Läs mer under ’Medlemskap’. Vill man ha med sin hanhund på medlemslistan kostar det, utöver medlemsavgiften, 100:-/kalenderår (postgiro 967057-1 eller bankgiro 308-3557) – avgiften ska vara betald innan hunden läggs ut på hemsidan.

Uppfödarlistan

Uppfödare som är medlem i rasklubben är välkommen att vara med på uppfödarlistan. Uppgifterna skickas till webbmaster: kennelnamn, för- & efternamn, adress, telefonnummer, mailadress, hemsida och län. Glöm inte att skriva om din kennel är inriktad på jakt!

Valphänvisning

Alla valpar i vår valphänvisning är registrerade i Svenska Kennelklubben (SKK) och uppfödarna följer SKKs avelsregler.

För att få med en valpkull på hemsidan: Kontakta vår webbmaster.

Uppgifter som behövs för en valpkull:

 • Ditt namn, evt kennelnamn, adress, telefonnummer, mailadress och evt hemsida.
 • Valparnas födelsedatum, leveransdatum, antal valpar, fördelning hanar/tikar, färg, inavelsgrad och härstamning.
 • Endast föräldrarnas officiella meriter tas med, som går att kontrollera på SKKs HUNDDATA.

Valpkullen läggs ut på hemsidan och i tidningen med inavelsgraden på valpkullen. För uträkning av inavelsgrad kan SKKs AVELSDATA användas eller kontakta avelskommittén.

Valpar väntas: Man kan lägga in en kull under ”Valpar väntas”. När valparna är födda flyttas de över till valphänvisningen.

Borttagande av valpkull: Annonsen får stå gratis i 3 månader. Säg till om du sålt valparna tidigare!

Alla valpkullar som läggs ut ska ha inavels procenten uträknad. Kullarna ligger kvar i 3 mån från födelsedatum eller när kullen läggs ut. Därefter plockas kullen bort. Det åligger varje uppfödare att själv meddela om kullen ska ligga kvar och tiden förlängs då med 4v.

Aktuella kullar ska skickas direkt till ordförande med gällande, fullständiga uppgifter. Ofullständig annons publiceras inte.

Vuxna hundar till salu/omplacering

För att få med en omplacering på hemsidan: Kontakta vår webbmaster.

Uppgifter som behövs för en omplacering: Ibland behövs ett nytt hem åt din hund och vi vill hjälpa till att hitta en ny familj. Skriv en kortfattad beskrivning av hunden, hälsostatus, evt kurs eller tävling, omplaceringsorsak, önskemål om det nya hemmet och kontaktinformation. Observera att omplaceringshundar inte nödvändigtvis bortskänkes, det är upp till nuvarande ägare att avgöra. Annonsen får stå gratis i 3 månader. Säg gärna till om du sålt din hund tidigare!

Hanhundslistan

Observera att Rasklubb för Släthårig Foxterrier inte rekommenderar någon särskild hane och att annonserna baseras på hanhundsägarens egna uppgifter.

Krav på hanen: Hunden ska vara utställd officiellt med lägst ’Good’ eller 2:a i kvalité och med lägst 1:a naturjaktprov, eller hunden ska vara utställd officiellt med lägst CK. Hunden ska vara frisk och det får inte finnas kännedom om att hunden är belastad av sjukdom eller defekt med konstaterad ärftlig bakgrund.

Detta ska finnas med i annonsen: Hundens registreringsnummer, registreringsnamn, mankhöjd, bröstomfång, vikt, fader och moder med evt titel samt ägarens namn, adress, telefonnummer och mailadress. Du ska även skicka med två bra bilder i färg; en bild framifrån för att visa front och framben och en bild som visar hela sidan med exteriören och vinklar. Bilderna ska vara i .jpg-format.

Utdrag ur RAS
Övergripande mål för rasens populationsstruktur:

 • Att upprätthålla en livskraftig, sund population av släthårig foxterrier i Sverige.
 • Avelsarbetet inom landet ska bedrivas på ett sätt som värnar en långsiktig hållbar genetisk variation i populationen.

Specifika mål:

 • Att den genomsnittliga inavelsökningen i rasen inte ska överskrida 2,5% per år.
 • Att uppfödaren utvärderar en kull vid minst 12 månaders ålder, innan tiken åter paras.
 • Att inte ta mer än två kullar efter en enskild hanhund innan en utvärdering sker av dessa kullar för att bedöma lämpligheten för att eventuellt använda hanen ytterligare. Utvärdering, som lämpligen sker i samråd uppfödare/hanhundsägare, kan ske när yngsta kullen är 12 månader för att bedöma om valparna befinns vara friska och sunda, har för rasen en sund mentalitet och inte uppvisar några allvarliga defekter.
 • Att en hanhund efter utvärdering kan fortsätta i avel med önskvärt högst 3 kullar, om utvärderingen ger vid hand att valparna från de första två kullarna förefaller sunda enligt ovan.